CHAKRA MED ARKETYPER

Chakraene ligger som horisontale lag.
Auraen ligger som "bobler", lag på lag.

Hva er chakra? Ordet kommer fra det gamle indiske språket "Sanskrit" og betyr "hjul", og er betegnelsen på et energisenter. Disse er ikke-fysiske av natur, og er som hjul som snurrer rundt, når de fungerer optimalt. 7 av dem er lokalisert i/på den fysiske kroppen. Hvert chakra har sin egen farge og de ligger horisontalt i kroppen og i auraen (se illustrasjon). og de har forskjellige svingnings- / vibrasjonsnivåer.
Energisentrene - eller chakraene - kan betraktes som vårt "kraftverk" som genererer energi til den fysiske kroppen. Når chakraene er i ubalanse, kan de spinne for fort, ujevnt, for sakte eller stå helt stille. I hverdagen omtales dette ofte som blokkeringer. 
Eksempel: Ene chakraet sitter i halsen og rommer bl.a. kommunikasjon i form av å prate, lytte, synge, uttrykke egne behov og ha tillit til at disse blir oppfylt. Både i egen-kommunikasjon innover og i kommunikasjon med andre. Ubalanser kan føre til at vi prater for mye, eller for lite, at vi ikke uttrykker egne tanker og meninger, og ikke har tillit til at behovene våre er verdt å imøtekomme, verken i den indre eller ytre verden.

Første kurs-delen handler om hvordan auraen rundt kroppen vår er bygd opp/inndelt, hva de forskjellige lagene rommer. Om "jording" og hvorfor det er viktig å ha god "jording". Meditasjoner hvor vi kjenner på begge deler. Videre litt om behovspyramiden, og litt om chakra-systemet. Blir det tid, blir det flere meditasjoner.

I de neste 7 kurs-delene skal vi ta for oss et chakra / energisenter hver gang. Chakraene virker på hvert sitt kroppsområde og livsområde, har forskjellig frykt og styrke, tanker som påvirker positivt og negativt, temaer fra tidligere liv som kan påvirke oss i dag, de har "ømme punkter" som andre kan trykke på for å sette oss ut av balanse, og de har forskjellige temaer som vi skal lære om.

Chakraene rommer også arketyper som kan fungere mot oss eller med oss, og vi skal "hilse på" noen av disse og bli venn med dem.
Arketyper er de rollene vi tar i forskjellige situasjoner. Eksempel: I et klasserom vil det alltid være noen flinke, noen som prater mye, noen som er stille, en eller to som er klassens klovn(er). Vi har dem, mer eller mindre, alle sammen og vi bruker de i forskjellige situasjoner.

Kurset avsluttes med at vi hilser på vår "indre mester".
 
Vi bruker chakrakort og meditasjon til fordypning.

Alle som er med på hele kurset får diplom. 

Dette kurset er et dypdykk i deg selv, en sjanse til å bli bedre kjent med deg selv og forstå deg selv (og andre) bedre.

Det er en fordel å ha meditert litt før man er med på kurset, men ikke noe krav.

Kurset settes opp over 2 helger, lørdag og søndag kl 10 - 17,
eller 8 kvelder, 3 timer hver gang = til sammen 24 timer.
Se "Aktivitet 2019", så ser du når kurset er satt opp.

Kursavgift: Kr 2 400,- 

Minimum 4 deltakere, maks 10 deltakere
Kurssted: Helgeroveien 130, Stavern

Den beste "utdannelsen" man kan ta er å søke innover i seg selv,
bli kjent med hvordan man selv fungerer, på flere plan.