31. mar, 2016

Har du healet mitt problem før?

Fikk telefon for en stund siden, og en stemme spør om jeg har hatt klienter tidligere med samme problem som vedkommende. Svarte at det har jeg ikke. Vedkommende takket for seg og la på før jeg fikk sagt noe mer.
Dette er en holdning jeg møter med jevne mellomrom. Folk tror at dersom jeg har behandlet samme tilstanden tidligere, ja, da kan jeg hjelpe dem. Men denne tankegangen stemmer ikke med hvordan jeg opplever at healing virker. Jeg ser på meg selv som et mellomledd, som bare overfører energien. Når mottakeren får energien, er det mottakeren som (bevisst eller ubevisst) velger hva den skal brukes til. Derfor har det ingen betydning om jeg har behandlet samme/lignende tilfeller tidligere - det er den som ligger på benken og mottar healing-energien som "gjør jobben" med å bli frisk - hvis det er det som er riktig der og da.
Selv om de fleste sier at de har blitt bedre/friske etter healing-behandling(er), så er det ikke alle som opplever dette. På lik linje med at Helsevesenet ikke kan hjelpe alle, kan heller ikke alternative behandlingsformer hjelpe alle. Det heter seg også at noen har fått sykdommer/kommet i situasjoner fordi de har noe å lære av det. Og at før læringsprosessen er fullført, vil/kan ikke healing skje. Hvis dette stemmer, kan healingbehandling(er) hjelpe til med å bearbeide prosessen, slik at man kan legge situasjonen bak seg.

Vennlig hilsen Torill