Pendlene er bygget opp rundt chakra'ene og "The Seven Rays" (De syv strålene) som er former for energibaner.
I tillegg til pendlene brukes også andre verktøy under en healing-behandling.
Pendlene har forskjellige energier:

Nr 1 fra venstre:GUL
Balanserer den 3. stråle med hals-chakra som representerer kreativ, aktiv intelligens. Øker mental kreativ tankeaktivitet. Balanserer nevene, stimulger heling av sår og hudproblemer. Balanserer en overaktiv psyke.

Nr 2 fra venstre: FIOLETT
Balanserer 6. stråle med Solar Plexus som står for hengivelse og ærbødighet. Frigjør fra de følelsesmessige båndene til begjær og besettelser. Befrir den astrale natur fra hat og aggresjon, så den kan omformes til sjelfull kjærlighet.

Nr 3 fra venstre: RØD
Balanserer den 1. stråle fra Krone-chakra med Guds vilje. Hjelper til å stimulere evnen til å stole på egne valg i livet. Gir ny vitalitet til kjertler og immunsystemet. Styrker evnen til å møte livet med mer mot.

Nr 4 fra venstre: KVARTSKRYSTALL
Hjelper til med høyning av selvet, dette inkluderer muligheten til å bli mindre bundet til forventninger og belønninger. Hjelper den naturlige intuisjonen, og evnen til tillit og til å lytte og være mer våken.

Nr 5 fra venstre: BLÅ
Balanserer den 7. strålen med Hara, senteret for forhold. Pendelen hjelper til med å øke selkontroll og slappe av. Øker kommunikasjon på alle plan. Hjelper til med å tilgi og glemme negative forhold i fortiden, og øker evnen til å åpne for mulighetene til nye forhold som er kjærlige og støttende. 

Nr 1 fra høyre: AQUA
Balanserer den 2. stråle med hjerte-chakra for bedre forståelse og kjærlig visdom. Dette øker den naturlige integrering av sjelen med den høyre mentale innsikt, og stimulerer den mentale, emosjonelle og fysiske kroppen med healing. Healer kritikk og redsel.

Nr 2 fra høyre: GRØNN
Frigjør sinnet og åpner for større innsikt i sannheten. Balanserer den 5. stråle med det tredje øyet for lettere å kunne fatte det åpenbare. Hjelper til å gi mer ro i sinnet, følelsene og kroppen. Balanserer og stimulerer den naturlige magnetiske healingsevnen som ligger latent i alle.

Nr 3 fra høyre: REGNBUEPENDEL
Hver farge er justert til de 7 fargene i spekteret og gir full fargeterapi. Balanserer kropp, følelser og sinn. Hjelper til å frigjøre fra fortiden og renser blodet. Frigjør slaggstoffer under trening og rensedietter.

Nr 4 fra høyre: ORANSJE
Balanserer den 4. stråle med rotchakra gjennom konflikt mot harmoni. Hjelper til med å gjenopprette balanse hvor det er stress, og senket vitalitet i kjertler og organer. Reduserer fordøyelsesproblemer. Øker fordøyelsesprosessene. Balanserer de mentale og emosjonelle kroppene vekk fra effekten av bekymring og depresjon.

Nr 5 fra høyre: 7-STRÅLEPENDEL
Hver farge balanserer med de øvre og nedre chakraene. Healer gruppepersonligheten i de lavere chakraer og øker sjelekommunikasjonen og kjærlighetsnaturen i de høyere. Hjelper til med å motvirke psykiske påkjenninger og negative forhold.

STOR PENDEL / SOLAR CROSS (brukes også til husrens)
Består av 8 stk 7-stråle-pendler og 1 kvartskrystall-pendel (i midten)
Samlet: Trekker inn skadelig energi som tapper livsenergien og forårsaker at man tiltrekker seg negative forhold (partner, venner, arbeidsforhold m.m.). Den transformerer negativ energi tilbake til Kilden, for tilgivelse.
Solar cross er et fysisk uttrykk for transformasjon i form av overføring av healingenergi = kan omforme en hver energi til harmoni og riktige relasjoner i livet. Kan hjelpe til med dyp meditasjon, selv-healing og å samstille personen med de høyeste rene, positive energier som finnes.