Østlandets Blad, 13. januar 2001
Jeg trodde jeg skulle få et lite bilde eller to og noen få linjer langt bak i avisa et sted. Overraskelsen var stor da jeg åpnet avisa og så at jeg var hovedoppslaget den lørdagen over 3 hele sider. Jeg fikk mange nye klienter og hadde veldig mye å gjøre de første 6 mnd etter avis-skriveriet.