Jeg gir 1 gratis behandling på benken hver måned til en person som har smerter eller sliter på et eller annet vis, og som ikke har prøvd healing før.
Vet du om noen som kan trenge et løft, gi dem gjerne et tips....

Behandlinger gis på dagtid hver mandag. Ellers på kvelder og i helger (uten tillegg i prisen)

Betaling:  Kontant, til bankgiro eller Vipps

Healing-behandling   Kr 750
Reiki eller krystallpendler (90 minutter)
Kr 600 for behandling nr 3 innen 6 uker
Kr 500 for minstepensjonister og uføretrygdede
(si ifra når time bestilles)

Reiki-"hestekur"   Kr 2000      
Behandling inntil 90
minutter 4 dager på rad, samme klokkeslett, eller minimum 3 timer mellom hver behandling.
Eller 2 behandlinger pr dag 2 dager på rad.

Healingbehandling for terapeuter   Kr 750  
(90 minutter)

Fjern-healing   Kr 250 (1 time)
1 time pr dag, 5 dager på rad: Kr 1000
 
Reading
   Kr 750
(90 minutter) I mine lokaler eller pr telefon

Foredrag   Gratis (ca 1 - 1 1/2 time, eller kortere) 
Se mer informasjon under "Foredrag"                       

Chakra-kurs   Kr 2 900 
Hele kurset = 8 samlinger à 3 timer = 24 timer i alt
1 kveld i uken eller 2 helger

Tarot - utlegg for 12 måneder   Kr 350 tilsendt pr mail, Kr 500 hvis utskrift sendt pr post.

Husrens - pris etter avtale, minstepris Kr 2 750.

Prisen vil variere etter størrelsen på boligen og kjøreavstand.
Minstepensjonister og uføretrygdede får rabatt (si ifra når du tar kontakt) 

 GAVEKORT kan kjøpes og mottaker kan selv velge behandlingsform