SYNGEBOLLER

Min første syngebolle, "CHO-PA bowl".
Min første syngebolle, "CHO-PA bowl".
Sett med 7 syngeboller i forskjellige størrelser, også kalt "Chakra-sett".
Laget i et kloster i India.
Sett med 7 syngeboller i forskjellige størrelser, også kalt "Chakra-sett". Laget i et kloster i India.
Mester-bolle fra 1700/1800-tallet: Void-Yoni
Mester-bolle fra 1700/1800-tallet: Void-Yoni

Det er 3 bilder som bytter plass, eller du kan klikke på dem.

Syngeboller er en gammel tradisjon fra bl.a. Tibet. Det er lite forskning på syngeboller fordi det er lite materiale å finne. Spesielt etter kommunistinvasjonen på midten av 1900-tallet hvor mange syngeboller ble ødelagt/smeltet om.
Men litt vet vi: Syngebollene inneholder ulike metaller. Ved British museum i London ble det gjort analyser som viste at de gamle syngebollene er satt sammen av minst 7, opp til 12 forskjellige metaller: Sølv, nikkel, kobber, sink, antimon, tinn, bly, kobolt, vismut, arsenikk, kadmium og jern. Noen kan også inneholde større eller mindre mengder gull, og det sies at flere av bollene med best klang inneholder jern fra meteorer som har falt ned i Himalaya-området. Trolig er sammensetningen av
 hvilke metaller som er brukt blitt bestemt ut fra hva som naturlig var tilgjengelig.

I Drepung Loseling-klosteret, et av Tibets største kloster, levde lama-munken Thupten Lobsang Leche i mange år og han er en av få kilder til informasjon om syngebollene. Munkene brukte syngebollene i religiøse seremonier, opp til flere tusen spilte på syngebollene samtidig. Spesielle "sett" av 7 syngeboller, boller med spesielle egenskaper, ble også brukt i seremoniene.
Det fantes 2 steder øst i Tibet, på grensen mot Kina, hvor syngeboller ble produsert (i Yang og i Hor), men også enkeltpersoner kunne lage syngeboller.


Noen syngeboller er dekorert med mønster/tegninger både utvendig og innvendig. Disse kommer oftest fra en gammel nepalsk tradisjon. Tibetanske syngeboller er sjelden dekorert.

Det sies at hver person vil oppleve syngebollen(e) på sin egen måte, at lyden "treffer" forskjellig fra person til person, avhengig av bevissthetsnivå og meditativ trening, og at lyden overfører essensen i dypere lære: buddhismens 4 edle sannheter:
1) Sannheten om utilfredsheten
2) Sannheten om utilfredshetens opphav
3) Sannheten om utilfredshetens opphør
4) Sannheten om den 8-delte vei som fører til lidelsens opphør
Lyden/klangen rommer også læren om fylde og tomhet, som kan oppfattes i meditasjon og/eller ved å lytte. Bollens synging representerer hjertets lære og formidler Buddhaen sin lære.  

Karmapa, en stor lærer, mente at syngebolleklangen er "The sound of the void" = Tomhetens lyd. Som man kan fordype seg i/fokusere på i meditasjon.

Dr Alain Presencer, som var tibetolog, mente at syngebollene var knyttet til en urgammel, religiøs tradisjon i Tibet hvor de ble brukt til å reise i andre dimensjoner, utenfor kroppen. Det blir også sagt at de fleste syngebollene er knyttet til hellige bevissthetstilstander og at det er dette de er laget for.
Det fantes (finnes?) også "hellige syngeboller" som bare ble (blir?) brukt av munkene i hemmelige ritualer. Det sies at det var mester-munker som lagde de beste syngebollene, kalles "Mester-boller" og at det var en liten gruppe utvalgte/innviede munker som arbeidet med dette.

Syngeboller ble brukt i det skjulte, og informasjon om bruk og ritualer ble også holdt skjult. Fordi kunnskap om lyd har en spesiell kraft: Du kan reise utenfor kroppen, komme i kontakt med andre dimensjoner og bevissthetstilstander. Tibetanerne ønsket denne kunnskapen kun for de som var klar for den, som kunne takle den.

Det sies at det finnes opp til 70 forskjellige typer syngeboller. De deles opp i forskjellige grupper, bl.a.:
Buddha-boller: Opplysning, klarne sinnet, å gå inn i sitt dypeste. 
Void-boller: Renser bevisstheten, fjerner det som ikke er vårt. Gir en re-start, bygge opp igjen etterpå.
Lotus-boller: Forvandling av energi. Fra vansker/motstand til løsning.
Tara-boller: Visdom som helbreder (Tara er helbredelsesgudinnen)
Bønne-boller: Minne om den evige naturen (brukes ikke til terapi)

Klangen/vibrasjonen - som også kalles overtoneklang - i syngebollene kan brukes terapeutisk, noe som illustreres i filmen: "Historien om den gråtende kamel" (2003).
Det sies at syngebollene er kraftfulle healing-verktøy, at klangen/vibrasjonen går rett gjennom/forbi blokkeringer og begrensninger, og "treffer" kjernen til utfordringen/problemet.
Syngebollene kan også brukes til en velværeopplevelse som virker avslappende og beroligende. Brukes alene som "lydbad" eller sammen med andre instrumenter som gonger, trommer, klokkespill, rasler m.m. Lyden i syngebollene kan endres ved å ha vann i bollene under bruk.
Det sies at lyden/vibrasjonen fra syngeboller kan redusere stress, gi en følelse av harmoni, balansere kroppens energi, skape gunstige hjernebølger/roe tankene, lindre smerte og gi en velværeopplevelse med dyp avslapning.

Kommentarer

Gunn Sissel Ledaal

17.10.2020 11:44

Spennende! jeg visst svært lite om syngeboller før jeg leste dette. Flott, opplysende og spennede side

Nyeste kommentarer

17.10 | 11:44

Spennende! jeg visst svært lite om syngeboller før jeg leste dette. Flott, opplysende og spennede side

19.12 | 14:02

Disse kortene er spennende og gir et innblikk i hva jeg skal være oppmerksom og bevisst på, og hva året kan bringe, morsom .Torill er veldig flink til å tolke og fortelle om kortenes betydning.

Del denne siden